Komunikat nr 2/2022

poniedziałek, 16 maja 2022
Wpisany przez Piotr Kobędza

Zarząd Okręgu Katowice po uwzględnieniu przedstawionych przez Oddziały kalkulacji kosztów transportu oraz uchwalonych przez Okręgowe Zebranie Delegatów kwot za przygotowanie kabin i wysokości nagród z lotu jubileuszowego ustalił następujące opłaty:

Loty Zewen - 3,50 zł od zgłoszonego gołębia,
Lot Emden - 4 zł od zgłoszonego gołębia.

Oddziały dokonają zgłoszenia do Biura Zarządu Okręgu oraz opłacą gołębie w terminach:

Zewen I do dnia 20.06.2022,
Zewen II do dnia 04.07.2022,
Emden do dnia 18.07.2022.

Harmonogramy wkładania ustalone zostaną w porozumieniu z Rejonami Lotowymi do czterech dni po zgłoszeniu gołębi.

Lot Narodowy
Zgłoszenia i opłaty gołębi na lot Narodowy Oddziały dokonują do dnia 09.06.2022 r. Opłata wynosi 8 zł od gołębia.