Komunikat nr 1/2022 Zarządu Okręgu Katowice

czwartek, 31 marca 2022
Wpisany przez Piotr Kobędza

1.W związku z uchwałą Okręgowego Zebrania Delegatów z dnia 19.03.2022 Mistrzostwo Tradycyjne Okręgu Katowice w 2022 r. będzie organizowane z 9 lotów, do mistrzostwa hodowca zalicza 9 lotów, w terminie 15.05.2022r  do 30.07.2022r,  z podziałem :

-3 loty od 285- 475 km, do mistrzostwa hodowca zalicza 3 loty.

-3 loty od 475 – 700 km, do mistrzostwa hodowca zalicza 3 loty.

-3 loty powyżej 700 km,2 loty z miejscowości Zeven  w dniach 02.07 i 16.07.2022 oraz

Emden w dniu 30.07.2022 – obowiązuje  wspólny start całego okręgu,

W mistrzostwie obowiązuje seria 10/7 a z lotu Emden seria 5/3 typowane z 50 gołębi 
zgłoszonych do GMP.

2.Ustalono nagrody pieniężne z lotu jubileuszowego z miejscowości Emden dla najlepszych gołębi i serii w każdej strefie według zasady:
- Strefa IV (Rejon Ziemii Gliwickiej ) 
* 3 pierwsze gołębie po 300 zł,
* 3 najlepsze serie 5/3 po 500 zł,     
- W pozostałych strefach odpowiednio proporcjonalnie do wkładanych gołębi.

3.Spisy do GMP w wersji elektonicznej i papierowej należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 27.04.2022 r. Wersję elektroniczną należy przesyłąć według zasad obowiązujących dla list konkursowych.

Za Zarząd

Sekretarz: Andrzej Ficek
Prezes: Piotr Kobędza