Witamy serdecznie!

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami nt. okręgu!

Instrukcja przekroczenia granicy państwa dla kierowców i konwojentów

  • PDF

Proszę o zapoznanie się z instrukcją dotyczącą przekroczenia granicy państwa dla kierowców i konwojentów oraz zaświadczenie o współpracy ze Związkiem Niemieckim w zakresie organizacji lotów z terenu Niemiec.

Załączniki:
Pobierz (Instrukcja.pdf)Instrukcja[ ]250 Kb
Pobierz (Zaświadczenie o współpracy z Związkiem Niemieckim.PDF)Zaświadczenie o współpracy[ ]329 Kb

Aktualizacja listy współrzędnych geograficznych dla Niemiec

  • PDF

W związku z otrzymaniem w dniu 05.05.2020 roku z Niemieckiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych aktualnej listy współrzędnych geograficznych miejsc wypuszczenia z terenu Niemiec (lista umieszczona na stronie internetowej PZHGP pod adresem http://pzhgp.pl/wsp-geograficzne/), prosimy o sprawdzenie czy wszystkie miejscowości z Państwa planów lotów znajdują się na tej liście.

W przypadku gdy miejscowość wykazana na planie lotów nie znajduje się na liście należy wybrać alternatywną miejscowość z listy.

Komunikat dot. organizacji lotów gołębi pocztowych w okresie stanu epidemii

  • PDF

Wobec obowiązywania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, PZHGP wystąpiło pismem z dnia 17 kwietnia 2020 r. do Głównego Inspektora Sanitarnego z zapytaniem odnoszącym się do reżimu sanitarnego przy organizacji lotów gołębi pocztowych w okresie stanu epidemii.

W odpowiedzi z dnia 5 maja 2020 r. (znak: EP.NE.743.49.2020) Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego wskazał, że zaproponowana procedura kosztowania gołębi jest zgodna z rekomendacjami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wobec powyższego, informujemy, że wszelkie czynności dotyczące lotów mogą być podejmowane wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego zaakceptowanego przez inspekcję sanitarną.

Zapytanie z dnia z dnia 17 kwietnia 2020 r. do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz odpowiedź z dnia 5 maja 2020 r. stanowią załączniki do niniejszego komunikatu.

Ponadto informujemy, że poszczególne regulaminy Mistrzostwa Polski, Intermistrzostwa oraz Lotu Narodowego oraz Regulamin Lotowo – Zegarowy podlegają stosowaniu odpowiednio do obowiązującego reżimu sanitarnego, tj. z uwzględnieniem uchwał Zarządu Głównego podjętych w dniu dzisiejszym.

Uchwały Zarządu Głównego PZHGP z dnia 06.05.2020 roku w załączeniu.

Komunikat 3/2020

  • PDF

Proszę o zapoznanie się z komunikatem!

Załączniki:
Pobierz (Komunikat nr3.2020.doc)Komunikat 3/2020[ ]28 Kb

Wzorcowy plan lotów gołębi dorosłych

  • PDF

W załączeniu znajduje się wzorcowy dokument do pobrania.

Załączniki:
Pobierz (PLAN LOTÓW GOŁĘBI DOROSŁYCH 2016r.doc)Plan lotów gołębi dorosłych 2016[ ]62 Kb

Dane kontaktowe

Okręg PZHGP Katowice
43-180 Orzesze, ul.Dworcowa 5
Tel: (32) 723 12 91
NIP 627-236-59-48, REGON 240031173

Konto bankowe

ING Bank Śląski
74  1050  1243  1000  0023  5501  8074