Witamy serdecznie!

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami nt. okręgu!

Listy strefowe Zeven 2022

  • PDF

W dziale Wyniki > Wyniki 2022 opublikowane zostały listy strefowe Zeven. Zapraszamy do przeglądania!

Komunikat

  • PDF

Gołębie z Lotu Narodowego zostały wypuszczone o godz 6.15 . Przypominamy o obowiązku zgłaszania pierwszych gołębie i serii z lotu Narodowego telefonicznie niezwłocznie po przylocie gołębi podając Imię i nazwisko, numer gołębia oraz czas przylotu.

Komunikat nr 2/2022

  • PDF

Zarząd Okręgu Katowice po uwzględnieniu przedstawionych przez Oddziały kalkulacji kosztów transportu oraz uchwalonych przez Okręgowe Zebranie Delegatów kwot za przygotowanie kabin i wysokości nagród z lotu jubileuszowego ustalił następujące opłaty:

Loty Zewen - 3,50 zł od zgłoszonego gołębia,
Lot Emden - 4 zł od zgłoszonego gołębia.

Oddziały dokonają zgłoszenia do Biura Zarządu Okręgu oraz opłacą gołębie w terminach:

Zewen I do dnia 20.06.2022,
Zewen II do dnia 04.07.2022,
Emden do dnia 18.07.2022.

Harmonogramy wkładania ustalone zostaną w porozumieniu z Rejonami Lotowymi do czterech dni po zgłoszeniu gołębi.

Lot Narodowy
Zgłoszenia i opłaty gołębi na lot Narodowy Oddziały dokonują do dnia 09.06.2022 r. Opłata wynosi 8 zł od gołębia.

Zaproszenie

  • PDF

Zarząd Okręgu Katowice zaprasza wszystkich hodowców na rozpoczęcie sezonu lotowego 2022 do Suszca w dniu 23 kwietnia na godz. 13:00.

Mszę św. odprawi kapelan Okręgu, ks. Michał Motyka.

Komunikat nr 1/2022 Zarządu Okręgu Katowice

  • PDF

1.W związku z uchwałą Okręgowego Zebrania Delegatów z dnia 19.03.2022 Mistrzostwo Tradycyjne Okręgu Katowice w 2022 r. będzie organizowane z 9 lotów, do mistrzostwa hodowca zalicza 9 lotów, w terminie 15.05.2022r  do 30.07.2022r,  z podziałem :

-3 loty od 285- 475 km, do mistrzostwa hodowca zalicza 3 loty.

-3 loty od 475 – 700 km, do mistrzostwa hodowca zalicza 3 loty.

-3 loty powyżej 700 km,2 loty z miejscowości Zeven  w dniach 02.07 i 16.07.2022 oraz

Emden w dniu 30.07.2022 – obowiązuje  wspólny start całego okręgu,

W mistrzostwie obowiązuje seria 10/7 a z lotu Emden seria 5/3 typowane z 50 gołębi 
zgłoszonych do GMP.

2.Ustalono nagrody pieniężne z lotu jubileuszowego z miejscowości Emden dla najlepszych gołębi i serii w każdej strefie według zasady:
- Strefa IV (Rejon Ziemii Gliwickiej ) 
* 3 pierwsze gołębie po 300 zł,
* 3 najlepsze serie 5/3 po 500 zł,     
- W pozostałych strefach odpowiednio proporcjonalnie do wkładanych gołębi.

3.Spisy do GMP w wersji elektonicznej i papierowej należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 27.04.2022 r. Wersję elektroniczną należy przesyłąć według zasad obowiązujących dla list konkursowych.

Za Zarząd

Sekretarz: Andrzej Ficek
Prezes: Piotr Kobędza

Dane kontaktowe

Okręg PZHGP Katowice
43-180 Orzesze, ul.Dworcowa 5
Tel: (32) 723 12 91
NIP 627-236-59-48, REGON 240031173

Konto bankowe

ING Bank Śląski
74  1050  1243  1000  0023  5501  8074