Wyniki

 
1 Wyniki 2013 Administrator 15241
2 Wyniki 2012 Administrator 16253
3 Wyniki 2011 Administrator 18369
4 Wyniki 2010 Administrator 3591
5 Wyniki 2009 Administrator 2051
6 Wyniki 2008 Administrator 1693
7 Wyniki 2007 Administrator 1599
8 Wyniki 2006 Administrator 1427
9 Wyniki 2005 Administrator 1254
10 Wyniki 2004 Administrator 1185
11 Wyniki 2003 Administrator 1543

Dane kontaktowe

Okręg PZHGP Katowice
41-506 Chorzów Batory, ul. Wieniawskiego 18
skr. poczt. 177, tel: (32) 722 40 23
NIP 627-236-59-48, REGON 240031173

Konto bankowe

ING Bank Śląski
74  1050  1243  1000  0023  5501  8074