Wyniki

 
1 Wyniki 2013 Administrator 15200
2 Wyniki 2012 Administrator 16230
3 Wyniki 2011 Administrator 18353
4 Wyniki 2010 Administrator 3576
5 Wyniki 2009 Administrator 2038
6 Wyniki 2008 Administrator 1681
7 Wyniki 2007 Administrator 1588
8 Wyniki 2006 Administrator 1416
9 Wyniki 2005 Administrator 1240
10 Wyniki 2004 Administrator 1174
11 Wyniki 2003 Administrator 1523

Dane kontaktowe

Okręg PZHGP Katowice
41-506 Chorzów Batory, ul. Wieniawskiego 18
skr. poczt. 177, tel: (32) 722 40 23
NIP 627-236-59-48, REGON 240031173

Konto bankowe

ING Bank Śląski
74  1050  1243  1000  0023  5501  8074